Young Capital får uppdrag av Vikbolandets företagsgrupp

Young Capital har fått i uppdrag att planera, projektleda samt föreläsa under vecka 41, en vecka där Vikbolandets företagsgrupp samt Vikbolandsskolan samarbetar kring att motivera och inspirera elever i åk 9 för att förbereda dem inför arbetslivet. Under veckan får eleverna inspirationsföreläsningar, hjälp med att skriva CV, presentera sig inför olika arbetsgivare och genom en teknikkurs i skolan ta fram en affärsidé och presentera den för företagsgruppen. Vikbolandsskolans idé är att skapa en självklar och naturlig samverkan mellan skola och arbetsliv och därför är vecka 41 ett givet inslag i utbildningen.

– Det ska bli oerhört kul att komma in med nya ögon under vecka 41 och göra något som redan är bra ännu bättre. Kopplingarna mellan högstadiet, gymnasiet och arbetslivet är generellt allt för svaga idag och Vikbolandets företagsgrupp tillsammans med Vikbolandsskolan är sedan innan duktiga på det här området. Genom den här uppdraget vill vi vara med och visa andra skolor att det går att knyta de tre närmare varandra, säger Alexander Zahari, vd på Young Capital AB.

– Höjdpunkten på företagsveckan är när vi på onsdagen genomför 65 anställningsintervjuer för att visa vägen till att söka ett sommarjobb. Det personliga mötet är oerhört viktigt för eleverna och skapar relationer för framtiden. Det har vi många exempel på, säger Bo Axelsson, ordförande för Vikbolandets företagsgrupp.

Om Vikbolandets företagsgrupp
Vikbolandets företagsgrupp verkar för att främja Vikbolandets företag och bosatta för att förbättra och förenkla möjligheten till en levande landsbygd på Vikbolandet. Företagsgruppen bildades 1995 och har ett samarbete med Norrköpings kommun genom Näringslivskontoret.

Om Young Capital
Young Capital är en fristående idé-och företagsinkubator vars målsättning är att stimulera entreprenörskap i tidig ålder genom att erbjuda ett parallellt och externt stöd för unga, både före, under och efter gymnasiet. Det långsiktiga stödet bygger främst på affärsutveckling av ungdomars idéer tillsammans med ungdomarna men även på strategisk rådgivning åt skolledningen samt utvärdering och analys av rådande läge på skolan. På lång sikt ska Young Capitals verksamhet konkret hjälpa ungdomar att utveckla sina idéer och våga driva företag efter gymnasiet.

För frågor, kontakta
Bo Axelsson, 0706- 95 06 98
Alexander Zahari, 0738-77 07 23