Vi erbjuder

Young Capital är hälften utbildningsbolag, hälften investeringsbolag. Vi vill nå ut med vår kunskap, erfarenhet och våra kontakter för att kunna påverka förutsättningarna för ett långsiktigt entreprenörskap och företagande i ung ålder. Vår erfarenhet har vi byggt upp under de senaste fem-sex åren och jobbar kontinuerligt med att implementera den där vi vet att den kommer till nytta. Vi tror starkt på den potential unga besitter och de möjligheter de kan förverkliga om bara de får en knuff i rätt riktning. Vi jobbar därför med att påverka och samarbeta med elever, gymnasieskolor, utbildningsföretag och andra delar av näringslivet.

När våra samlade kunskaper, erfarenheter och kontakter kommit till användning och hjälpt unga entreprenörer en bit på vägen vill vi förlänga utvecklingskurvan ytterligare genom att skjuta till riskkapital och affärscoachning för att ta en idé och göra den till ett lönsamt bolag. Vårt mål är att vara där det händer och att vara där tidigt. Vi trendspanar, analyserar och påverkar. I dessa miljöer lär vi känna personer som ser möjligheter och vill förändra samhället till det bättre. Vi ser individer, ambitioner, idéer och koncept som kommer bli stora inom några år och vi kan vara med från första steget.