Vårt syfte

Vi vill förändra och påverka det samhälle vi lever och verkar i. För oss är social påverkan viktig. Som utbildnings- och investeringsföretag vill vi vara med att förverkliga skalbara idéer och skapa fler företag - företag som drivs och ägs av unga entreprenörer. Vi kan ett område väldigt få har koll på eller förstår - övergångarna för unga entreprenörer mellan olika utbildningsnivåer och näringslivet. Sverige har ett av världens bästa ekosystem för att utveckla idéer till skalbara företag, men det finns mång brister även här inom ekosystemet, som vi har lösningar på. Vi erbjuder därför inte bara ett långsiktigt värde för ungdomar utan även för skolor, föräldrar, kommuner, näringslivet och andra aktörer när vi hjälper dessa unga entreprenörer att få fart på sina företag.

Genom att få fler unga att driva företag bidrar vi till ökad sysselsättning bland unga, ökade skatteintäkter, minskad ohälsa bland unga men framför allt en ökad stimulans och ett långsiktigt stöd för att forma och stärka framtidens näringsliv. Vi drivs av ett sant, sunt och personligt förhållningssätt gentemot kunder, partners och andra intressenter. Vi vill utmana, utveckla och investera i unga entreprenörer. Det är så vi hjälper fler unga att ta nästa steg och det är så vi är med och utvecklar vårt samhälle.

Vad gör du?