Strategi och projekt

Sedan 2011 har personerna involverade i Young Capital sakta men säkert byggt upp både erfarenhet och kompetens inom förutsättningar kring entreprenörskap för unga personer. Med all den kunskap jobbar vi idag på konsultbasis åt både friskolekoncerner och offentliga gymnasieskolor för att utveckla hur de jobbar med och implementerar entreprenörskap på en strategisk och långsiktig nivå. Det gör vi för att kunna påverka och stärka skolans attraktionskraft samt elevernas förutsättningar till, och syn på, företagande under och efter gymnasiet. Vi tar i vissa fall även uppdrag kring entreprenörskap och företagande från intresseorganisationer, företagsgrupper och andra aktörer som vill använda vår kompetens eller våra kontakter för att själva bli bättre i sina verksamheter.