Riskkapital

När folk vanligtvis hör ordet "riskkapital" associeras det med något negativt. Vi delar inte den synen och vi vill därför bidra till att förändra uppfattningen om riskkapital och de möjligheter som riskkapital skapar. Grunden i allt företagande är en persons fasta övertygelse om att kunna påverka, förändra och förbättra något i vårat samhälle. För att starta företaget krävs det riskkapital och för att sedan utveckla företaget behövs det ytterligare kapital, antingen i form av lån, eget tillskott eller externa investerare. Riskkapital är ett verktyg och skapar mycket gott om det används på rätt sätt, något vi i en yngre generation är väldigt medvetna och måna om. Att vara god är en god strategi.

 

Genom vårt aktiva medlemskap i investeringsgruppen Linköpings affärsänglar, LIAF, med nationellt upptagningsområde, samt våra kontakter och mentorer inom den svenska riskkapitalbranschen har vi möjligheten att kunna investera riskkapital och kunskap i de bolag och personer vi tror har en potential att uträtta stordåd. Att erbjuda riskkapital är inte enbart en fråga om pengar - det är även kunskap, erfarenhet, kontakter, kompetens samt en stor del hjärta och förtroende som investeras i både individer och bolag för att få dem att lyfta. Därför jobbar vi även separat med en modell där vi stöttar och utvecklar unga entreprenörer och deras bolag i utbyte mot en liten ägarandel för att vara med på resan, s.k. sweat equity.