+46 (0)11-100 820

   kontakta@youngcapital.se

Vi utvecklar ungas potential

Idag vill två av tre unga driva företag. Ändå är det bara fem procent av dessa två tredjedelar som faktiskt gör det. De största anledningarna till varför så få unga startar och driver företag är en oklar målsättning och en osäkerhet om hur man går tillväga. Här kommer Young Capital in i bilden.


Affärsutveckling

Vi har hjärtat på rätt ställe. Med vår relevanta erfarenhet och vårt breda kontaktnät kan vi hjälpa fler unga att utveckla sina idéer till skalbara företag - antingen under gymnasiet eller direkt efter. Vårt fokus är att få fler att våga fullfölja övergången och att göra den så smidig som möjlig. Vår rådgivning ges av unga - för unga.


Strategisk rådgivning

Att vara god är en god strategi. Vår erfarenhet kommer väl till användning när det är dags att ta fram en strategi som är långsiktig och gynnar elev, skola, kommun och samhälle. Genom att hjälpa kommun-ledningar, utbildningskoncerner och intresseorganisationer med planering och implementering av olika strategier gör vi både kort- och långsiktig skillnad.


Värdeskapande

Att anlita Young Capital är mer än bara en konsulttjänst. Det är ett ställningstagande som visar på ett modernt, nytänkande och proaktivt agerande. Det är ett samhällsengagemang som reflekterar beställaren. Vi vill inte enbart erbjuda en lösning på ett problem - vi vill skapa synergier.


Rätt kompetens

Vi gör inte allt med ett stort hjärta. Vi använder även mycket hjärna. Vårt kunnande och våra specifika erfarenheter gör oss till den mest lämpade aktörer att vända sig till när det gäller entreprenörskap och företagande för unga.


Alexander Zahari, 24

Alexander Zahari, 24

VD och grundare

Alexander grundade Young Capital under hösten 2014. Innan dess har han jobbat på både Länsförsäkringar och SEB. 2014 blev han styrelsemedlem i UF Alumni Östergötland och studerar sedan 2015 företagsekonomi och psykologi på Linköpings universitet.

Jonathan Ekstrand, 22

Jonathan Ekstrand, 22

Inspiratör och rådgivare, Norrköping

Jonathan har, trots sin ringa ålder, redan hunnit studera en sväng i Borås samt starta, utveckla och avveckla flera företag. Han tog sitt UF-företag till SM och drev det vidare som ett aktiebolag, innan han sålde det till investerare. Jobbar idag även med vissa IT-uppdrag inom Europa.

Vill du vara med och skapa framtidens företag?

Vill du vara med och skapa framtidens företag?

Då vill vi träffa dig!

Young Capital är idag verksamt i Östergötland och letar nu drivna personer som vill starta upp Young Capitals verksamhet i andra län runtom i landet.

  • Vi väljer att samarbeta med Young Capital för att vi gemensamt delar ett intresse för företagande och tillväxt. Vi har stöttat Young Capital sedan dess uppstart och har sett flera bevis på att Young Capital behövs. Hos dagens unga finns stora kreativa krafter och många vill driva företag. Young Capital utbildar, hjälper till med nätverk och ger råd i tidiga skeden för att minska trösklarna att starta det egna bolaget. Det skapar möjligheter i samhällsekonomin genom ett bättre skatteunderlag och minskade offentliga kostnader, för företagare som får nya samarbetspartners och inte minst för ungdomsgenerationen själva då de får en alternativ väg till sysselsättning på en utmanande arbetsmarknad.

    Roger Ekström

    Vice VD @ Lundbergs

  • Young Capital är ett friskt initiativ för att stötta unga företagare framåt i sin utveckling, ett samarbete vi gärna stödjer.

    Martin Callmeryd

    Marknadschef @ Östsvenska Handelskammaren

Kartdata
Kartdata ©2016 Google
KartdataKartdata ©2016 Google
Kartdata ©2016 Google